ODSTÁVKY A VÝPADKY

ODSTÁVKY A VÝPADKY

29.09.2022 – 10:35 – 29.09.2021 11:40 (CET) Výpadek el. energie pro převaděč Harrachov:

došlo k neavizovanému neplánovanému odpojení el. vedení z důvodu Geodetického zaměření, po vybití záložních zdrojů (9:00-10:35) a nahlášení výpadku zákazníky byla nasazena elektrocentrála. Ke znovuzapojení el. vedení došlo v 11:55.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

20.05.2021 – 09:05 – 20.05.2021 10:05 (CET) Výpadek el. energie pro převaděč Harrachov:

došlo k neavizované plánované výluce na trafostanici SaH Harrachov v době 8:00-17:35. Z důvodu přerušení dodávky el. došlo k vybití záložních zdrojů. Dodávku el. energie do sítě dodavatel obnovil v 17:35. Z tohoto důvodu byl operativně zajištěn náhradní zdroj el. energie, který zásoboval naše systémy mezi 10:05-17:45 a zajišťoval kompletní funkčnost spoje.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

04.05.2021 – 23:27 – 05.05.2021 07:00 (CET) Výpadek el. energie pro převaděč Harrachov:

došlo k masivnímu výpadku el. energie a následnému vybití záložních zdrojů. Dodávku el. energie do sítě dodavatel obnovil v 7:00 a naše systémy naběhly bez dalších prodlev.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

22.1.2021 – 16:20 – 16:50 (CET) Výpadek konektivity na hlavním uzlu:

došlo ke kolizi hlavního routeru dodavatele konektivity, která způsobila masivní výpadek konektivity v naší oblasti. Závada byla ihned po nahlášení objevena a odstraněna.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

2.4.2020 – 17:15 – 17:27 (CET) Výpadek konektivity na hlavním uzlu:

due to a massive power failure which affected almost whole DC (TTC teleport) where the RS resides.
The route-server is now back online and serving prefixes. There was not interruption of the RS service during the power incident – RS1 (placed in another DC) carried all BGP sessions with no problem. No Peering.cz access switches were affected, however some of the peers on the fabric were unreachable due to the scale of the power outage.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

31.1.2020 v pozdních nočních hodinách došlo k výpadku části naší sítě. Výpadek byl způsoben přerušením dodávky el. energie a následným vybitím záložního zdroje. Do vyřešení problémů s el. na straně dodavatele, byl spoj osazen výkonným záložním zdrojem, který je schopen napájet vysílač i při několikahodinovém výpadku.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Comments are closed.